Ako vybaviť

Rozvoz obedov

V obci bola zriadená služba donášky obedov starším, prípadne osamelým občanom našej obce priamo do miesta trvalého bydliska (okrem časti obce Olichov).

Rozvoz je vykonávaný pracovníkom obecného úradu v pracovných dňoch v čase medzi 11.30 12:30 hod.

K odberu je možné sa prihlásiť na obecnom úrade.

Jedlo sa prepravuje v obedároch, ktoré si zabezpečí v počte 3 kusov občan požadujúci službu.

Cena za jeden obed je nasledovná:

  • obed bez možnosti výberu z menu: 2,50 eur

  • Obed s výberom z menu: 2,85 eur

jedlo

UK English