Farské oznamy

Kontakt na Farský úrad Čierne Kľačany:

správca farnosti: Mgr. Peter Patúc

telefón 037/630 65 16

Oznamy

BOHOSLUŽOBNÝ poriadokod 19.2.2018 – 25.2.2018
Pondelok-
Utorok-
Streda, 21.2.2018- sv. omša o 17:00 hod. - poďakovanie Pánu Bohu a Matke ustavičnej pomoci za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
Štvrtok-
Piatok-
Sobota, 24.2.2018- sv. omša o 8:00 hod. - na úmysel
Nedeľa, 25.2.2018- sv. omša o 9:30 hod. - za Júliusa Meňherta, manželku Katarínu, Jozefa Valkoviča, manželku Máriu a ich rodičov
ĎALŠIE OZNAMYSviatosť zmierenia sa spravidla vysluhuje vždy pol hodinu pred sv. omšou