Kostol

kostol
Obec Volkovce z hľadiska administratívneho členenia rímskokatolíckej cirkvi Spada pod Biskupský úrad v Nitre Ako Súčasti Nitrianskej diecézy. Od 1.7.2001 JE filiálkou farnosti novovzniknutej Čierne Kľačany, predtym patrila Do farnosti Nemčiňany

V strede obce, pri hlavnej ceste stojí Rímskokatolícky kostol. Je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu. Kostol JE najstaršom zachovaným objektom nasej obce. Presbytéria kostola pochádza zo 14. storočia. Povodne stavba bola vybudovaná v gotickom slohu, v ROKOCH 1750-1754 bola zbarokizovaný. Kostol tvorí jednoloďový priestorov: s polygonálnym uzáverom presbytéria. Presbytéria JE zaklenuté lunetovou klenbou, dekoratívne členenie Rebro na Spôsob gotickej krížovej klenby. Loď je zaklenutá pruskú klenbou s medziklenbovými pásmi na nástenných pilieroch. Fasády ŠÚ členená lizénovým orámovaním. Kazateľnica je baroková, členenie stlpiky. Na parapetom kazateľnica ŠÚ sochy evanjelistov Salvatora Mundi. Robiť priečelia kostola bola vstavaná v roku 1926 veža. V roku 1948 sa uskutočnila rozsiahla renovácia kostola, bola pristavaná Tzv. Nová sakristii, kostol vymaľovali maliar Ján Tonka. Postavili ai NOVÚ železná ohradu kostola. Ďalšia stránka rekonštrukcia sa robila začiatkom sedemdesiatych rokov. Vymenil sa krytina na veži i kostole, odstránil sa statická porucha presbytéria, postavila sa vacsie sakristie tak sociálnym vybavením. Obnovené bolí ai maľbami v interiéri, kostol sa omietol brizolitové omietka.

V roku 1999 sa začalo s ďalšou rekonštrukciám kostola. Urobila sa vykurovanie kostola plynom, nové ozvučením kostola, bola zrekonštruovaná Elektroinštalácie zakúpila sa nová Krížová cesta. K posledným úpravám prišlo v roku 2001, kedy sa položila dlažba v celo kostole, bolí vymenené drevené schody na Chor z Veza aj Kostol bolí na novo vymaľovanie maliarom P. Čambalom. Posviacku vynoveného chrámu vykonal biskup Vladimír Filo DNA 21.6.2001. Ďalšie úpravy sa urobila v roku 2002. Na jar tohto roku sa vymenil krytina na kostole av Décembre sa zakúpil nový orgán. V roku 2005 sa vymenil dlažba pred okolo kostola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pred kostolom stojí Kamenný klasicistický Kríž, ktory JE zabudovaný v ohrade cintorín, je to najstarší všeobecný kríž z roku 1777. V Okolie kostola sa rozprestiera cintorín, vstup na cintorín JE cez Kamennú bránu, na której sa nachádzajú Mena padlých v prvej svetovej vojne, V priestoroch cintorín bola v roku 1949 postavená márnice, v roku 1996 bola zrekonštruovaná si premieňa na “Kaplnka Svateho Jozefa”. v roku 1982 bol svojpomocne postavený dom smútku.

Súčasným správcom farnosti JE od júla 2013 dôstojný Pán Peter Patúc.
Kňaze pôsobiaci vo Volkovciach

Od roku 1630 sa zachovali Takmer Všetky Mena Kňazova, Ktory slúžili vo farnosti Nemčiňany, je teda aj vo Volkovciach na závadu.

V Priebeh 20.storočia pôsobili v obci Nasledujúci Kňaze:
Turčan Albert 1899-1909
Škoda Ján 1909-1925
Šenmiczer Ján 1926-1927
Boleček Vincent 1927-1945
Hrčka Štefan 1946-1959
Ondrušek Štefan 1959-1970
Gálik Ondrej 1970-1971
Kaluží Anton 1971-1976
Labuda Jozef 1976-1981
Valach Ondrej 1981-1999
Berta Dušan 1999-2000
Buček Ján 2000-2001
Farnosť Čierne Kľačany:
Švercel Jozef 2001- 2003
Dočolomanský Imrich 2003 – 2013
Patúc Peter 2013 –
Kňaze pochádzajúci Z obce:
Krajči Jozef, ThDr. nar. 26. 4,1941 Primície: 26.12.1963
Mlynka Peter nar. 23. 9,1956 Primície: Jun 1982
Koloman Kršák nar. 22. 9,1960 Zom. 14.7.2010 Primície: Jun 1984
Mlynka Vlastimil nar. 25.12.1977 Primície: 10.7.2005

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
UK English