Miestna ľudová knižnica

Knižnica je umiestnená na prízemí budovy obecného úradu.

Je prístupná verejnosti každý piatok v čase

od 16:00 do 18:00 hod.

Knihovníčkou je pracovníčka obecného úradu vo Volkovciach –

Veronika Komáreková.

Miestna ľudová knižnica

Knižničný fond obsahuje viac ako 4000 titulov, rozdelených na spoločensko – vednú, prírodovednú, poľnohospodársku, technickú, inú náučnú literatúru, náučnú literatúru pre deti a krásnu literatúru pre deti, ale i pre dospelých.

MĽK interiérInteriér knižnice

UK English