Skauti

 

SlovenskSlovenský_skauting.svgý skautinglogo 2.oddiel BC

Skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku a dostala sa aj medzi nás do Volkoviec. Stará sa o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času detí a mladých ľudí. V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.

41. zbor T. G. Masaryka Topoľčianky má 3 oddiely:

1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky

2. oddiel Buen Camino Volkovce

3. oddiel Túlavej Topánky Horná Kráľová

Skautské začiatky u nás spadajú do roku 2006, no vtedy sme patrili pod oddiel v Topoľčiankach. Postupne, ako naša členská základňa rástla bol v roku 2011 oficiálne založený samostatný oddiel aj vo Volkovciach.

2. oddiel má v roku 2015 67 registrovaných členov, z ktorých väčšina je z Volkoviec ale zahŕňame skautov aj zo Zlatých Moraviec, Čiernych Kľačian, Žitavian, Topoľčianok, Tesárskych Mlynian, Machuliniec a Ladíc.

Akcie

Základným pilierom skautingu je družina – malá skupina ľudí podobného veku, ktorých vedie radca. Náš oddiel sa skladá zo 6 družín, ktoré sa pravidelne stretávajú raz do týždňa. Okrem toho organizujeme vlastné akcie a spolupracujeme s rôznymi organizáciami a obcou:

  • Letné tábory

  • Jednodňové a viacdňové výlety po Slovensku

  • Skautské Vianoce a Betlehemské svetlo

  • Deň narcisov

  • Spolupráca s obcou

  • Spolupráca so združením Leustach – obnova hradu Hrušov

  • Akcie a kurzy organizované Slovenským skautingom a iné

Ak chcete vedieť niečo viac, príďte nás pozrieť, my sa len potešíme.

Kontakt: Blažena Kozolková – vodkyňa 2. oddielu Buen Camino Volkovce

blazenakozolkova@gmail.com

Viac informácií na www.skauting.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERADeň sesterstva február 2015

UK English